تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : چندمنظوره-فریم ۶۰در۶۰ براساس مشخصات فایل پیوست-استعلام فاقدفایل پیوست ابطال میگردد.پرداخت دوماهه
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۰۰۶۰۰۰۰۳۹۵
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی مشهد   پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد
نام کالا : قاب فلزی چراغ سقفی مدل GUANGDONG مرجع عرضه کننده بازرگانی مجد نگار جهان آرا
تعداد : ۱۵۰۰عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
محل تحویل : استان : خراسان رضوی ، شهر : مشهد

شرایط آگهی

فایل پیوست تکمیل وبارگذاری شود و درغیراینصورت استعلام تاییدنمیگردد.مشخصات فنی عینامطابق فایل پیوست-محل تحویل کالادر(پردیس دانشگاه فردوسی، پروژه چندمنظوره) می باشدوهیچ هزینه بابت حمل پرداخت نمیشود.تماس:09158705030عبدی
قاب فلزی چراغ سقفی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.