تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

احداث پست ۲۳۰/۶۳ شمس آباد به صورت تامین مالی پیمانکار

شرایط آگهی

دارای صلاحیت EPC یا دارای گواهینامه صلاحیت حداقل پایه 2 در رشته نیرو یا معرفی مشاور همکار حداقل پایه 1 در رشته نیرو از سازمان برنامه و بودجه کشور دارا بودن گواهی نامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مرتبط با موضوع مناقصه
احداث پست ۲۳۰/۶۳ به صورت تامین مالی پیمانکار

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.