تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید ۶۵۰ دستگاه تابلو برق AC و ۴۶۰۰ عدد فیوز DC

شرایط آگهی

واریز مبلغ 1.000.000 ریال - تضمین مبلغ 4.937.500.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک بانکی تضمینی شده
خرید ۶۵۰ دستگاه تابلو برق AC و ۴۶۰۰ عدد فیوز DC

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.