تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

اجرای پروژه خرید و نصب دو عدد برج نوری ۳۰متری به شماره ۲۰۰۱۰۹۳۹۸۰۰۰۰۰۲۷ از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید
مبلغ اعتبار ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 500/000/000 ریال به حساب مندرج در اصل اگهی
اجرای پروژه خرید و نصب دو عدد برج نوری ۳۰متری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.