تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید ۲ قلم در مجموع ۳ عدد چگ ولو و گیت ولو ۲۰ و ۳۰ اینچ
برگزار کننده : شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 50.00
فراخوان ارزیابی کیفی چگ ولو و گیت ولو ۲۰ و ۳۰ اینچ

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.