تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

پروژه خرید راه اندازی و پشتیبانی زیرساخت نرم افزاری بومی ویدئو کنفرانس
مبلغ براورد ۳۱/۲۵۶/۵۷۰/۳۴۱ ریال

شرایط آگهی

رشته "تولید و پشتیبانی نرم افزار های سفارش مشتری "یا حداقل رتبه چهار در رسته انتقال اطلاعات در رشته ارائه خدمات شبکه های اطلاع رسانی providers
پروژه خرید راه اندازی و پشتیبانی زیرساخت نرم افزاری بومی ویدئو کنفرانس

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.