تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

اجرای عملیات حفاری و فیبر کشی پروتکشن و خرید اجناس مربوطه

شرایط آگهی

خرید : 100/000 ریال مندرج در اصل اگهی
اجرای عملیات حفاری و فیبر کشی پروتکشن و خرید اجناس مربوطه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.