تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

م م۰۱/۰۲۵۶ مربوط به استفاده ازخدمات نیروهای ارکان ثالث جهت پشتیبانی از معاونت طرحهای راه و ساختمان وپروژه های سطح الارض طر ح نگهداشت وافزایش تولید کلیه نواحی
برگزار کننده : شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
شرح کلی حوزه فعالیت : م م۰۱/۰۲۵۶ مربوط به استفاده ازخدمات نیروهای ارکان ثالث جهت پشتیبانی از معاونت طرحهای راه و ساختمان وپروژه های سطح الارض طر ح نگهداشت وافزایش تولید کلیه نواحی
برآورد مالی : ۱۸۲,۰۵۰,۷۱۲,۲۰۴

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 1,428,000 مبلغ تضمین : 9,102,535,610 ریال توضیحات تضمین : قابل توجه مناقصه گران محترم: زمان واقعی گشایش پاکات روز چهارشنبه مورخ 1401/09/02 ساعت 08:00 صبح می باشد. زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/11/29ساعت: 15:00
استفاده ازخدمات نیروهای ارکان ثالث جهت پشتیبانی از معاونت طرحهای راه و ساختمان وپروژه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.