تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب اصلاح و توسعه شبکه آب وصول مطالبات منطقه دو تبریز
مدت اجرای کار ۱۲ ماه
براورد ۸۲٫۶۲۹٫۵۵۷٫۰۷۸ ریال

شرایط آگهی

تضمین 41.314.778.503 ریال
بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب اصلاح و توسعه شبکه آب وصول مطالبات

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.