تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه راهبری خدمات عمومی و دفتری
برگزار کننده : مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود
شرح کلی حوزه فعالیت : راهبری خدمات عمومی و دفتری
برآورد مالی : ۲۹,۴۸۹,۳۹۲,۰۶۸

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 1,474,469,603 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/12/02ساعت: 16:00
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای راهبری خدمات عمومی و دفتری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.