تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

۱- خرید حمل تخلیه مصالح موردنیاز جهت بازسازی و احیا پارک های محله سطح منطقه دو براورد: ۲۰ میلیارد ریال
۲- خرید حمل تخلیه مصالح مورد نیاز جهت بازسازی و احیا پارک های محله سطح منطقه یک براورد: ۳۱ میلیارد ریال
۳- خرید ژنراتور و جهیزات ابزارآلات یراق و موتوری مدیریت بحران براورد ۱۹ میلیارد ریال
۴- خرید نصب تعمیر و بازسازی اصلاح تابلوهای هدایت مسیر معابر سطح شهر براورد ۱۹ میلیارد ریال

شرایط آگهی

خرید : 2/000/000 ریالمندرج در اصل اگهی تضمین : مندرج در اصل اگهی مدت پیمان : 2-9-4 ماه رتبه 5 راه و ترابری یا 5 تاسیلست و تجهیزات
خرید حمل تخلیه مصالح موردنیاز جهت بازسازی و احیا پارک های محله سطح منطقه-خرید ژنراتور و جهیزات ابزارآلات یراق و موتوری مدیریت بحران-خرید نصب تعمیر و بازسازی اصلاح تابلوهای هدایت مسیر معابر

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.