تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید کابل مسی ۶۳ کیلوولت
مبلغ براورد ۲/۴۲۷/۷۴۶/۶۸۵ ریال

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 1/202/000/000 ریال به حساب مندرج در اصل اگهی مبلغ خرید اسناد 500/000 ریال به حساب مندرج در اصل اگهی
خرید کابل مسی ۶۳ کیلوولت

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.