تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تامین و تعمیر سیستم های گرمایشی مدارس شهرستان اشتهارد
برگزار کننده : اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان البرز ( درجه۳ سطح۳ ۳۵ پست سازمانی)
شرح کلی حوزه فعالیت : تامین و تعمیر سیستم های گرمایشی مدارس شهرستان اشتهارد
برآورد مالی : ۱۰,۱۸۵,۹۶۶,۰۱۵

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 510,000,000 ریال توضیحات تضمین : مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : مطابق مبلغ ذکر شده فوق که به صورت اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی اداره کل، ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما ، اوراق مشارکت بی نام و یا یکی از صورتهای مشروحه براساس بخشنامه شماره 123402/ت 50659 ه تاریخ 22/09/ 94 تصویب نامه هیئت وزیران است که باید همراه با اسناد مناقصه ضمن بارگذاری در سامانه درپاکت ((الف)) بصورت فیزیکی به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود. زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/11/30ساعت: 14:00
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و تعمیر سیستم های گرمایشی مدارس شهرستان

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.