تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید دستگاه SAN storage

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 900/000/000 ریال به حساب مندرج در اصل اگهی - بهای فروش اسناد 200/000 ریال و ... به شرح کامل در اصل آگهی
خرید دستگاه SAN storage

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.