تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تامین تجهیزات ، اجرا و اصلاح خط توزیع برق فشار متوسط برق رسانی به تصفیه خانه آب شرب شهر کرمانشاه به شماره (۲۰۰۱۰۰۱۲۳۲۰۰۰۰۲۰)
مبلغ برآورد اولیه: ۲۴/۰۶۶/۴۰۳/۴۷۶ ریال
مدت اجرای عملیات:۴ ماه

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 1/203/400/000 ریال
تامین تجهیزات ، اجرا و اصلاح خط توزیع برق فشار متوسط برق رسانی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.