تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

واگذاری اداره امور عملیات انبار نفت میاندواب امورات دفتری و تنظیفات ستاد و نواحی تابعه
مدت اجرای قرارداد : یک سال شمسی
براورد: ۹۸/۶۹۶/۰۱۵/۳۰۵ ریال

شرایط آگهی

تضمین : 4/934/800/765 ریال
واگذاری اداره امور عملیات انبار نفت میاندواب امورات دفتری و تنظیفات ستاد

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.