تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

احداث خانه جوان
براورد ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

تضمین 500.000.000 ریال به صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی - جهت دریافت اسناد واریز مبلغ 2.500.000 ریال به شماره حساب مندرج در آگهی - رتبه 5 ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی - پرداخت هزینه اگهی مناقصه بعهده برنده می باشد. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
احداث خانه جوان

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.