تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

احداث مرکز جامع سلامت شهرستان نیر

شرایط آگهی

مبلغ سپرده 3.160.000.000 ریال - دارای حداقل رتبه 5 ابنیه و 5 تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و صلاحیت ایمنی پیمانکاران مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - هزینه درج آگهی در نشریات به عهده برنده مناقصه خواهد بود و ... به شرح کامل در اصل آگهی
احداث مرکز جامع سلامت

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.