تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

واگذاری امور خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی (تنظیف) مرکز آموزشی و درمانی جامع زنان شهرستان ارومیه (کوثر) – (نوبت دوم)
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
شرح کلی حوزه فعالیت : واگذاری امور خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی (تنظیف) مرکز آموزشی و درمانی جامع زنان شهرستان ارومیه (کوثر) – (نوبت دوم)

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 7,100,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/09/23ساعت: 16:00
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی (تنظیف) مرکز آموزشی و درمانی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.