تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

پشتیبانی، سخت افزار و نرم افزار ۴۵۰ دستگاه سیستم نوبت دهی با تامین قطعه در شعب بانک برای مدت ۲ سال را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی، توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و با شماره ۲۰۰۱۰۰۱۰۳۶۰۰۰۰۴۸ را به صورت الکترونیکی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید

شرایط آگهی

اعلام نشده
پشتیبانی، سخت افزار و نرم افزار ۴۵۰ دستگاه سیستم نوبت دهی با تامین قطعه در شعب بانک

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.