تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

واگذاری خدمات شهری
مبلغ براورد ۴۸/۵۹۲/۹۷۷/۰۸۰ ریال

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 2/429/700/000 ریال
واگذاری خدمات شهری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.