تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید ۳ دستگاه ترانسفورماتور اندازه گیری جریان و ۳ دستگاه ترانسفورماتور اندازه گیری ولتاژ بی رزرو ایستگاه ۶۳ کیلوولت مرکز شهر

شرایط آگهی

واریز مبلغ 500,000 ریال بصورت الکترونیکی به شماره حساب 4001103104025187 بنام تمرکز وجوه در آمد حق انشعاب و سایر درآمدهای شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگانمبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 658٫261,717 ریال ، به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی
خرید ۳ دستگاه ترانسفورماتور اندازه گیری جریان و ۳ دستگاه ترانسفورماتور اندازه گیری ولتاژ بی رزرو ایستگاه ۶۳ کیلوولت مرکز شهر

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.