تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

اجرای عملیات برقی و روشنائی محوطه و احداث ساختمان حراست انبار مرکزی
براورد: ۴۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

تضمین : 2/050/000/000 ریال مندرج در اصل اگهی
اجرای عملیات برقی و روشنائی محوطه و احداث ساختمان

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.