تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید ۱۵۰۰ دستگاه کنتور سه فاز هوشمند اتصال مستقیم

شرایط آگهی

تضمین : 3/486/835/000 ریال
خرید ۱۵۰۰ دستگاه کنتور سه فاز هوشمند اتصال مستقیم

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.