تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل را ، ازطریق مزایده عمومی ، طبق مشخصات مندرج در برگه شرایط ، به فروش برساند.
– ضایعات ذوبی فله
– ورق پرت سرقیچی و لفافه
– ضایعات چوب و تخته
– ضایعات کارتن و کاغذ
– قرقره پلاستیکی

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش ضایعات ذوبی فله – ورق پرت سرقیچی و لفافه – ضایعات چوب و تخته – ضایعات کارتن و کاغذ – قرقره پلاستیکی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.