تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : ایران کد مشابه
کالا طبق لیست پیوست
لطفا پیش فاکتور پیوست گردد
پرداخت دو ماه پس از ارسال کالا
سفارش کالا منوط به تایید اداره فنی دانشگاه میباشد
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۶۰۰۴۰۰۰۰۳۲۳
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
نام کالا : UPS تک فاز توان ۱۰ kVA مدل MPS 1 010 کارتن متد الکترونیک سپاهان
تعداد : ۱دستگاه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۸/۲۶
محل تحویل : استان : فارس ، شهر : شیراز

شرایط آگهی

یو پی اسایران کد مشابهکالا طبق لیست پیوستلطفا پیش فاکتور پیوست گرددپرداخت دو ماه پس از ارسال کالاسفارش کالا منوط به تایید اداره فنی دانشگاه میباشد
ایران کد مشابه کالا طبق لیست پیوست لطفا پیش فاکتور پیوست گردد پرداخت دو ماه پس از ارسال کالا سفارش کالا منوط به تایید اداره فنی دانشگاه میباشد

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.