تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : اصلاح تابلو برق و سیستم روشنایی
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۹۳۵۹۸۰۰۰۰۰۹
برگزار کننده : مرکز درمانی کازرون
نام سرویس : فعالیتهای معماری و مهندسی و مشاورههای فنی مربوط
تعداد : ۳۰۰متر
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
محل تحویل : استان : فارس ، شهر : کازرون

شرایط آگهی

بازدید از محل انجام پروژ جهت و برآورد هزینه جهت انجام کار
اصلاح تابلو برق و سیستم روشنایی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.