تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : نصب ترانس کم تلفات روستای زرد شمع-ابنما-بیکاه- ۲/۶۰۳/۳۸۳/۱۰۵
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۴۱۰۶۰۰۰۶۰۲
برگزار کننده : شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
نام سرویس : تولید، انتقال و توزیع برق
تعداد : ۱دستگاه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
محل تحویل : استان : هرمزگان ، شهر : رودان

شرایط آگهی

خاتمه قرارداد1401/12/29 میباشد- سقف ضریب 1/5 میباشد- تجدید3
نصب ترانس کم تلفات روستای زرد شمع-ابنما-بیکاه- ۲/۶۰۳/۳۸۳/۱۰۵

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.