تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : نگهداری و پشتیبانی دو عدد اسانسور کششی سه توقف گمرک نوشهر
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۳۳۸۷۰۰۰۰۰۳
برگزار کننده : گمرکات استان مازندران
نام سرویس : سایر فعالیتهای خدمات پشتیبانی کسب و کار طبقهبندینشده در جای دیگر
تعداد : ۱پروژه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
محل تحویل : استان : مازندران ، شهر : نوشهر

شرایط آگهی

تامین کننده باید بومی استان باشد
نگهداری و پشتیبانی دو عدد اسانسور کششی سه توقف گمرک نوشهر

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.