تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

آدرس دریافت اسناد

ندارد

توضیحات آگهی

مورد نیاز :
سیم نمره ۷۰ ارت روکش زرد و سبز رنگ مقدار ۴۰۰ متر
کابلشو مسی ۷۰ تعداد ۴۰ عدد

tenders
سیم ارت نمره ۷۰

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.