تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : بازسازی و تعمیرات دو دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب انبار نفت نظامیه مطابق اسناد استعلام پیوست
شماره نیاز : ۱۱۰۰۰۹۲۱۹۶۰۰۰۰۸۳
نام سرویس : فعالیتهای تصفیه و سایر خدمات مدیریت پسماند
تعداد : ۲ دستگاه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
محل تحویل : خوزستان ، اهواز

شرایط آگهی

کلیه اسناد استعلام و برگ پیشنهاد نرخ و آنالیز قیمت های پیشنهادی می بایست توسط پیمانکار مهر و امضاء شده و پیوست نرخ پیشنهادی در سامانه بارگذاری نمایند.ضمنا تلفن پیمانکار جهت هماهنگی های آتی نیز قید گردد
tenders
بازسازی و تعمیرات دو دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.