تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : انواع ترمینال بلوک برقی طبق لیست وشرایط پیوست
شماره نیاز : ۱۱۰۰۰۰۱۰۳۴۰۰۴۹۴۴
نام کالا : دیود LPD شناسه فنی VOU190-16 NO7 نام تجارتی KUNSHAN مرجع عرضه کننده پویه تجارت امید ایرانیان
تعداد : ۲عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
نام کالا : ترمینال برق صنعتی و خانگی مدل CTS 16 سایز ۱۶ mm جعبه ۵۰ عددی مرجع عرضه کننده پیمان برق آسیا
تعداد : ۱۰جعبه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
نام کالا : ترمینال برق صنعتی مدل CGT35 سایز ۳۵ mm جعبه ۵۰ عددی مرجع عرضه کننده پیمان برق آسیا
تعداد : ۸جعبه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
نام کالا : ترمینال برق صنعتی و خانگی نوع RTP 16 سایز ۱۶ mm^2 کارتن ۱۰ جعبه ای رعد
تعداد : ۴کارتن
تاریخ نیاز : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
نام کالا : ترمینال برق صنعتی و خانگی نوع RTP 35 سایز ۳۵ mm^2 کارتن ۱۶ جعبه ای رعد
تعداد : ۲کارتن
تاریخ نیاز : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
نام کالا : ترمینال الکتریکی مدل ST 2.5-QUATTRO نام تجارتی PHOENIX CONTACT مرجع عرضه کننده پایکار بنیان
تعداد : ۲عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
نام کالا : ترمینال الکتریکی مدل AZK 35 نام تجارتی PHOENIX CONTACT مرجع عرضه کننده پایکار بنیان
تعداد : ۳عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
محل تحویل : استان : بوشهر ، شهر : عسلویه

شرایط آگهی

ایران کد مشابه می باشد کالا طبق پیوست مورد نیاز است.پیشنهاد فنی و مالی پیوست گردد.
tenders
انواع ترمینال بلوک برقی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.