تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

تجدید مرتبه اول فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) مناقصه شماره ۴۰۰۸۰۱۷۸ (انجام تعمیرات اساسی و دوره ای در شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد )
شرح کلی حوزه فعالیت : تجدید مرتبه اول فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) مناقصه شماره ۴۰۰۸۰۱۷۸ (انجام تعمیرات اساسی و دوره ای در شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد )

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 8,220,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/03/19 ساعت 23:59
tenders
انجام تعمیرات اساسی و دوره ای در شرکت

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.