تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
[bws_pdfprint display='pdf,print']

توضیحات آگهی

خدمات فنی بروزرسانی، پشتیبانی از سیستمهای نرم افزاری و انتقال داده ها در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران مناقصه شماره ۰۱/ ۷۹۵۴۹۴
شرح کلی حوزه فعالیت : نرم افزار it

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 6,088,410,000 ریال توضیحات تضمین : براساس آئین نامه تضمین معاملات دولتی زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/05/06ساعت: 14:30
tenders
خدمات فنی  بروزرسانی، پشتیبانی از سیستمهای نرم افزاری و انتقال داده ها

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.