تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : اجرت کابل کشی و نصب پایه و غیره طبق استعلام پیوست
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۵۰۴۳۰۰۰۰۰۵
برگزار کننده : شهرداری مهریز استان یزد
نام سرویس : سایر فعالیت های خدماتی شخصی
تعداد : ۱پروژه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
محل تحویل : استان : یزد ، شهر : مهریز

شرایط آگهی

تصویر گواهی صلاحیت پیمانکاری درخواستی بارگذاری شود.
اجرت کابل کشی و نصب پایه و غیره

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.