تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : اورهال جایگاه cng اتوبوسرانی برندlmf شامل خرید و نصب تجهیزات و تعمیر اساسی کمپرسور و درایر جایگاه
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۹۰۴۶۷۰۰۰۰۴۹
برگزار کننده : سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
نام سرویس : فعالیتهای سایر سازمانهای دارای عضو
تعداد : ۱خدمت
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
محل تحویل : استان : کرمان ، شهر : سیرجان

شرایط آگهی

مدارک پیوست مهر ، امضائ و بارگذاری گردد – پیشنهادات فاقد مدارک پیوست ترتیب اثر داده نمیشود ، درصورت ارائه گواهینامه مالیات ارزش افزوده پرداخت میگردد.
اورهال جایگاه cng اتوبوسرانی برندlmf شامل خرید و نصب تجهیزات و تعمیر اساسی کمپرسور و درایر جایگاه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.