تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : یک دستگاه آنالایزر دود و پروب نمونه برداری دود نیروگاه شهید رجائی
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۵
برگزار کننده : شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
نام کالا : آنالیزور دستگاه الکتروکاردیوگرافی
تعداد : ۱عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۴/۲۰
محل تحویل : استان : قزوین ، شهر : قزوین

شرایط آگهی

فرم استعلام قیمت و پیش نویس قرارداد را از پیوست دانلود کرده و با دقت مطالعه و پر نموده(امضا و مهر)) و همراه مدارک درخواستی بارگذاری نمایید در صورت عدم بارگذاری فرم استعلام و پیشنویس قرارداد مهر و امضا شده (تمام صفحات) پیشنهاد شما مردود میباشد
یک دستگاه آنالایزر دود و پروب نمونه برداری دود نیروگاه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.