تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : ایران کد مشابه میباشد. ملاک فایل پوست و واحد تمامی اقلام ،گرم می باشد. لطفا پیشنهادهای فنی و مالی بر اساس فایل پیوست تهیه و در سامانه بارگذاری نمایید.
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۹۶۳۴۷۰۰۰۴۶۳
برگزار کننده : مجتمع گاز پارس جنوبی  پالایشگاه پنجم
نام کالا : سیم لاکی مس مفتول گرد جنس روکش پلی استر آمید قطر ۰/۷۵ mm قرقره کیلوگرمی مرجع تولید کننده سیم لاکی مرکزی
تعداد : ۴۰۰۰۰کیلوگرم
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
نام کالا : سیم لاکی مس مفتول گرد جنس روکش پلی استر آمید قطر ۰/۹۵ mm قرقره کیلوگرمی مرجع تولید کننده سیم لاکی مرکزی
تعداد : ۱۵۰۰۰۰کیلوگرم
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
نام کالا : سیم لاکی مس گرد جنس روکش پلی استر آمید قطر ۰/۲۵ mm قرقره کیلوگرمی مرجع تولید کننده سیم لاکی خراسان
تعداد : ۱۵۰۰۰۰کیلوگرم
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
نام کالا : سیم لاکی مس گرد جنس روکش پلی استر آمید قطر ۰/۱۲ mm قرقره کیلوگرمی مرجع تولید کننده سیم لاکی خراسان
تعداد : ۶۰۰۰۰کیلوگرم
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
نام کالا : سیم لاکی مس گرد جنس روکش پلی استر آمید قطر ۰/۱۴ mm قرقره کیلوگرمی مرجع تولید کننده سیم لاکی خراسان
تعداد : ۱۲۰۰۰کیلوگرم
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
نام کالا : سیم لاکی مس گرد جنس روکش پلی استر آمید قطر ۰/۶۵ mm قرقره کیلوگرمی مرجع تولید کننده سیم لاکی خراسان
تعداد : ۲۰۰۰۰۰کیلوگرم
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
نام کالا : سیم لاکی مس گرد جنس روکش پلی استر آمید قطر ۰/۹۵ mm قرقره کیلوگرمی مرجع تولید کننده سیم لاکی خراسان
تعداد : ۶۰۰۰۰کیلوگرم
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
نام کالا : سیم لاکی مس گرد جنس روکش پلی استر آمید قطر ۱/۸۵ mm قرقره کیلوگرمی مرجع تولید کننده سیم لاکی خراسان
تعداد : ۴۰۰۰۰کیلوگرم
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
نام کالا : سیم لاکی مس گرد جنس روکش پلی استر آمید قطر ۱/۳۵ mm قرقره کیلوگرمی مرجع تولید کننده سیم لاکی خراسان
تعداد : ۱۲۰۰۰کیلوگرم
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
نام کالا : سیم لاکی مس گرد جنس روکش پلی استر آمید قطر ۱/۷۰ mm قرقره کیلوگرمی مرجع تولید کننده سیم لاکی خراسان
تعداد : ۸۰۰۰کیلوگرم
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
محل تحویل : استان : بوشهر ، شهر : عسلویه

شرایط آگهی

اعلام نشده
سیم لاکی مس مفتول گرد

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.