تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : پشتیبانی از سامانه ی MCMC و انجام اقدامات توسعه ای نرم افزار مطابق فایل پیوست سازمان اورژانس کشور
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۳۰۲۲۳۰۰۰۰۶۲
برگزار کننده : سازمان فوریتهای پیش بیمارستانی اورژانس کشور
نام سرویس : خرید نرم افزار
تعداد : ۱۱
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
محل تحویل : استان : تهران ، شهر : تهران

شرایط آگهی

فایل های پیوست را مطالعه نمایید. پیش فاکترو الزامی است. کد خدمت به علت تشابه انتخاب شده است.
پشتیبانی از سامانه ی MCMC و انجام اقدامات توسعه ای نرم افزار

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.