تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید LAND RIG ELECTRIC DRILLING MODULE AND SPARE PARTS
DIESEL ENGINE GENERATOR SETS AND SPARE PARTS

شرایط آگهی

تضمین به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز به شماره حساب مندرج در اگهی و ... به شرح کامل در اصل آگهی
خرید LAND RIG ELECTRIC DRILLING MODULE AND SPARE PARTS – DIESEL ENGINE GENERATOR SETS AND SPARE PARTS

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.