تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید ، نصب و را ه اندازی سیستم آنلاین مانیتورینگ ارتعاشات گنده له سازی
مدت زمان ۱۲ ماه

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 3000/000/000 ریال
خرید ، نصب و راه اندازی سیستم آنلاین مانیتورینگ ارتعاشات گندله سازی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.