تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

شرح کالا:LAND RIG ELECTRICAL DRILLING MODULE /شماره تقاضا: ۰۱۰۳۰۴۸۰۰۸ / شماره مناقصه :FP/17-01/067
برگزار کننده : شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 50.00
LAND RIG ELECTRICAL DRILLING MODULE

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.