تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید شیر کنترلی (کنترل ولو) ۲ و ۳ اینچ – شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
۲″#۶۰۰ & 3″#1500 control valves
برگزار کننده : شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 60.00 هزینه خرید اسناد : 0
خرید شیر کنترلی (کنترل ولو)

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.