تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه حفاظتی نظارتی طرح تصفیه خانه جدید شهر قم را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.
– مبلغ برآورد ۱۹٫۶۷۰٫۸۵۰٫۰۰۰ ریال – مدت قرارداد ۶ ماه

شرایط آگهی

مبلغ ضمانت فرآیند ارجاع کار 983.542.500 ریال دارا بودن گواهی صلاحیت در رشته ارتباطات از سازمان برنامه و بودجه، تأییدیه حراست وزارت نیرو و صلاحیت ایمنی الزامی می باشد
خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه حفاظتی نظارتی طرح تصفیه خانه جدید شهر

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.