تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید، نصب و راه اندازی دوربین و تجهیزات جانبی ( از قبیل سوئیچ، سرور، ذخیره ساز و غیره) جهت تکمیل پروژه دوربین مداربسته فرودگاه مهرآباد
برگزار کننده : اداره کل فرودگاه بین المللی مهراباد
شرح کلی حوزه فعالیت : خرید، نصب و راه اندازی دوربین و تجهیزات جانبی ( از قبیل سوئیچ، سرور، ذخیره ساز و غیره) جهت تکمیل پروژه دوربین مداربسته فرودگاه مهرآباد

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 70.00 هزینه خرید اسناد : 1,000,000 مبلغ تضمین : 7,500,000,000 ریال توضیحات تضمین : لطفا اصل ضمانتنامه را قبل از روز بازگشایی تحویل امور قراردادها و پیمان نمایید. تلفن 61023161آقای اعتمادی - خانم دادخواهان - خانم ریحانی زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/12/12ساعت: 10:00
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی دوربین و تجهیزات جانبی ( از قبیل سوئیچ، سرور، ذخیره ساز و غیره)

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.