تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

برون سپاری خدمات امور فنی و اداری نظافت ساختمان ها و آبدارخانه های امور تصفیه خانه های ۲، ۴ و ۵ه أمور برق و تاسیسات و امور آبرسانی در حوزه مدیریت بهره برداری منطقه شرق”

شرایط آگهی

تضمین : 4/413/679/000 ریال مندرج در اصل اگهی
برون سپاری خدمات امور فنی و اداری نظافت ساختمان ها و آبدارخانه های امور تصفیه خانه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.