تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تامین انواع تیوب کوره مورد نیاز تعمیرات اساسی را از طریق مناقصه عمومی به تولید کننده/تأمین کننده واجد شرایط واگذار کند

شرایط آگهی

خرید اسناد 2/000/000 ریال به حساب مندرج در اصل اگهی مبلغ تضمین 13/000/000/000 ریال
تامین انواع تیوب کوره مورد نیاز تعمیرات اساسی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.