تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

قرائت کنتور،وصول مطالبات و جمع آوریانشعابات غیر مجاز و توزیع خدمات مشترکین شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد
برگزار کننده : شرکت آب و فاضلاب کرمان
شرح کلی حوزه فعالیت : قرائت کنتور،وصول مطالبات و جمع آوریانشعابات غیر مجاز و توزیع خدمات مشترکین شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد
برآورد مالی : ۱۲۷,۵۹۳,۱۴۱,۵۰۰

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 6,379,657,100 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/12/09ساعت: 19:00
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای قرائت کنتور،وصول مطالبات و جمع آوریانشعابات غیر مجاز و توزیع خدمات مشترکینشهرستانهای جیرفت و عنبرآباد

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.