تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام ممیزی ، برداشت اطلاعات و ورود اطلاعات در سامانه شهرسازی شهرداری سیرجان
برگزار کننده : شهرداری سیرجان استان کرمان
شرح کلی حوزه فعالیت : انجام ممیزی ، برداشت اطلاعات و ورود اطلاعات در سامانه شهرسازی شهرداری سیرجان

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 3,000,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1401/12/09ساعت: 11:30
انجام ممیزی ، برداشت اطلاعات و ورود اطلاعات در سامانه شهرسازی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.