تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تقاضای خرید عمده بشماره ۰۰۱۰۰۵۰ – تأمین MILLS مورد نیاز پروژه ۱۰ حلقه چاه آزادگان جنوبی
برگزار کننده : شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 50.00
تأمین MILLS مورد نیاز پروژه ۱۰ حلقه چاه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.